SSL4ADULTS (SELF) -arviointityökalu mittaa käyttäjiä episteemisen ulottuvuuden, argumentoinnin ulottuvuuden ja arvon sekä moraalisten perustelujen ulottuvuuksien suhteen sosiaalis-tieteellisessä lukutaitossa.

Lisäksi se mittaa käyttäjien pätevyyttä elinikäiseen oppimiseen lukutaitoon, monikielisyyteen, kansalaisuuteen, kulttuuritietoisuuteen, digitaaliseen, matemaattiseen osaamiseen ja muuhun.