SSL4Adults (Self) değerlendirme aracı, kullanıcıları epistemik bir boyut, argüman boyutu ve değer ve sosyo-bilimsel okuryazarlık içindeki ahlaki temelli akıl yürütme boyutlarında ölçecektir.

Ayrıca, okuryazarlık, çok dillilik, vatandaşlık, kültürel farkındalık, dijital, matematiksel yeterlilikler ve daha fazlası açısından kullanıcıların yaşam boyu öğrenme yetkinliklerini ölçecektir.